geokultura / geoculture

geokultura se rojeva skozi geomantično občutenje določenega prostora, kraja, pokrajine, prebivališča, delovnega/ustvarjalnega prostora, ki je vedno individualno. pri tem beseda prostor ne zaobjema zgolj utelešene razsežnosti fizično vidnega sveta, marveč prav tako njegove nevidne razsežnosti.

doživljanje in dialog s prostorom in njegovimi kvalitetami se godi skozi človekovo srce, preko katerega se ustvarja stik, sočutje in sodelovanje. če pristopim k prostoru kot takistemu zavestnemu živemu bitju narave, ki z mano gradi celoto, in ki se tako kot jaz spreminja, je pretočen in tudi morda na določenih točkah blokiran, z odprtim srcem, ozemljena, v svojem centru, spoštljivo in iskreno, s čim manj projekcij razuma, mi v ustvarjeni tišini in odprtosti prične govoriti tudi on sam.
njegov govor doživljam skozi podobe, barve, vonj, besede, zvoke, emocije in telesna fizična občutja.
doživljanje določenega prostora (kraja, pokrajine, odprtega in zaprtega prostora) je vedno sodelovanje med dvema ali več zavestnih bitij narave. prostor se človeku razkrije glede na njegovo lastno stanje telesa in duha, glede na njegovo pretočnost, ozemeljenost in osrediščenost, navzočnost, razpoloženje,odprtost zavesti in srca. kvaliteta prostora se razkriva z več aspektov, zgodovinskih časov, različnih frekvenc. s človekovo zavestno namero pa se odpre in spregovori prav tako v smeri notranjih vprašanj, na katere iskreno išče odgovore.
izkustva, ki mi jih podari prostor v določenem trenutku, so uglašena z mano v prav tistem času in prostoru. kot taka niso edina, ki jih prostor lahko podari. morda bo tebi, če obiščeš isti prostor, razkril še kakšnega svojih obrazov.

kot taka, geokultura govori o načinu bivanja, kjer je vsako bitje spoštovano v tem, kaj in kako je, kjer mu je dopuščena individualnost in lastna izbira kako-biti, ter kjer zavedanje o lastni odgovornosti kako-biti hkrati odpira zavedanje o že vedno aktivnem (zdaj ne več nezavednem) soustvarjanju celote sveta, katere neločljivi del vsako bitje že vedno je. geokultura je določeno mesto človekovega vstopa v okolni prostor in v samega vase; v način človekove kako-biti. nivo srčnosti dopusti zavedanje celote vsega kar je, skozi srce je mogoče začutiti se oz. biti del narave. z utišanjem racionalnega dela in pozornostjo skozi srce, se človek namesti v tišino in navzočnost, odpre vrata za tisto komunikacijo, ki jo narava lahko sliši in vidi. skozi srce človek postane viden za (neracionalno) naravo in okolni prostor.

 

IMGP1057bw

IMG_3731

način prepoznavanja, priznavanja, podpore, sodelovanja in spodbujanja kvalitet/e določenih energetskih celot; prostorov, krajev, pokrajin, prebivališč, delovnih/ustvarjalnih prostorov je litopunktura; izklesani kozmogrami, litopunkturni in geopunkrutrni krogi.
skozi dialog s prostorom/krajem/kvaliteto se izriše risba kozmogram, ki se nato izkleše v kamnu. skozi spremenljivo igro svetlobe in sence, ki se godi v konkavnih delih kozmograma, hkrati v odnosu do konveksno izklesanih, črt risbe, se kvaliteta razširja v prostor.

geopunkturni krogi so postavljeni na raznih krajih na zemlji kot oblika dialoga med človeškim rodom in zemljo. v največjem obsegu so projekt Marka Pogačnika, UNESCO umetnika za mir. vsak geopunkturni krog je kolektivna stvaritev, ki jo sestavlja mnogo individualnih prispevkov.

 

2013

geopunkturni krog HONORING THE POWER OF THE HEART (MOČ SRCA)

milna, otok brač, hrvaška
avtorji kozmogramov: Sabine Engelhart, Annette Frederking, Margan Kalb, Urša Vidic, Manuela Kaniški, Ingrid Tasch, Ivana Petan

odpuščanje in nove kreativne poti (Ivana Petan)
2013 brač1
biti eno s kozmičnim srcem (Ivana Petan)

2013 brač2

 

igra nasprotij prinaša novo dimenzijo bivanja (Ivana Petan)

2013 brač3

 

2015

geopunkturni krog POSVEČEN VODI, OCEANOM IN JADRANU

veli iž, otok iž, hrvaška

avtorji kozmogramov: Bronja Kokalj, Marika Pogačnik, Marko Pogačnik, Simona Debeljak, Jana Baraga, Gregor Matos, Ivana Petan

 

kozmogram posvečen pravzorcu Jadrana (Ivana Petan): iž sodeluje v pravzorcu jadrana, ki leži, mandali podoben, pod kornati

2015 iž

2016


geopunkturni krog POSVEČEN IZVOROM ŽIVLJENJA

bosanske piramide, visoko, bosna
avtorji kozmogramov: Annette Frederking, Barbara Buttinger-Foerster, Brian Newton, Bronja Kokalj, Gregor Matos, Iva Korbar, Jan Tajboš, Marija Ljubičić, Ana Pogačnik, Marika Pogačnik, Marko Pogačnik, Robert Sorić, Simona Čudovan, Simona Debeljak, Ivana Petan
sistem trebuha evrope od visokega do sardinije na eni in do karpatov na drugi strani. trebuh je sestavljen iz dveh krožnih holonov. eden sega do sardinije/korzike, drugi pa do karpatov. med sabo se kroga prekrižata na ozemlju bosne z visokim v sredini (Ivana Petan)

2016 sarajevo

2017


geopunkturni krog POSVEČEN ELEMENTARNEMU SRCU EVROPE IN VLOGI MARIBORA V NJEGOVI CELOTI

maribor, slovenija
kamni s kozmogrami utelešajo sistem elementarnega srca zemlje/gaje, ki se v obliki romba razteza med prekmurjem (goričko), plitvicami na hrvaškem, benetkami (venezia) v italiji in velikim klekom (grossglockner) v avstriji. pri tem igra odločilno vlogo devet pokrajin slovenije razpetih med prekmurjem in primorsko.
elementarno srce je kompozicija pokrajin dojetih kot bitja, ki sodelujejo z gajo/zemljo pri obnavljanju življenjskega in kulturnega organizma planeta.
avtorji kozmogramov: Marko Pogačnik, Marika Pogačnik, Urša Vidic, Jana Baraga, Maša Kovač, Simona Čudovan, Tatjana Pliberšek, Bronja Kokalj, Kaja Pohar, Naama Behar, Marija Ljubičič, Barbara Büttinger-Förster, Katja Majer, Ivana Petan

 

območje med ljubljanico, savo, sočo in timavo razpre cel spekter ustvarjalnih orodij, ki jih gaja/zemlja uporablja pri stvarjenju utelešenega sveta (Ivana Petan)2017 maribor1.jpg
medrazsežnostna vrata na območju žič odpirajo pot v vzročne svetove bivanja, kjer ustvarjalni proces spozna svoje pravzorce (Ivana Petan)

2017 maribor2

 

geopunkturni krog THE DOOR OF BIRTH TOWARDS LIFE – LETTERS TO GAIA (VRATA ROJSTVA SVETA- PISMA GAJI)

pečnov, češka
avtorji kozmogramov: Annette Frederking, Barbara Buttinger-Foerster, Brian Newton, Jan Tajboš, Marika Pogačnik, Marko Pogačnik, Ingrid Tasch, Simona Čudovan, Ivana Petan
povezanost intucije in rezoniranja; srca in razuma, v življenju (Ivana Petan)
2017 pečnov1
spoštovanje bitij v njihovi edinstvenosti (Ivana Petan)

2017 pečnov2

2018


geopunkturni krog POSVEČEN ELEMENTARNEMU SRCU ZEMLJE

zadrževalnik vogršček, vogrsko, slovenija
izklesana znamenja povedo kateremu vidiku srca zemlje je posvečen posamezen kamen v krogu.
avtorji kozmogramov: Ana Pogačnik, Marko Pogačnik, Marika Pogačnik, Annete Frederking, Urša Vidic, Iva Korbar, Maša Kovač, Bronja Kokalj, Kaja Pohar, Barbara Büttinger-Förster, Gregor Matos, Katja Majer, Ivana Petan
nevidna vseprisotnost srčnih vrednot (Ivana Petan)
2018 vogrsko
geopunkturni krog, POSVEČEN RASTLINAM IN ELEMENTARNIM BITJEM NARAVE

horny bela, češka
kamni s kozmogrami utelešajo sistem elementarnega srca zemlje/gaje, ki se v obliki romba razteza med prekmurjem (goričko), plitvicami na hrvaškem, benetkami (venezia) v italiji in velikim klekom (grossglockner) v avstriji. pri tem igra odločilno vlogo devet pokrajin slovenije razpetih med prekmurjem in primorsko.
elementarno srce je kompozicija pokrajin dojetih kot bitja, ki sodelujejo z gajo/zemljo pri obnavljanju življenjskega in kulturnega organizma planeta.
avtorji kozmogramov: Marko Pogačnik, Marika Pogačnik,Annette Frederking, Barbara Buttinger-Foerster, Brian Newton, Jan Tajboš, Veronika Kebrlova, Johanna Foerster, Ivana Petan
seme novega sveta je odprto (Ivana Petan)

2018 horny bela1

drevo štirih elementov (Ivana Petan)

2018 horny bela2

življenjska sila prežema prostor (Ivana Petan)

2018 horny bela3

2019


geopunkturni krog POSVEČEN PREBUDITVI ČLOVEKA: ČLOVEK, PREBUDI SE!
geopunkturni krog na zemljišču ilone in petra kočevar v šeščah je ustvarila in zemlji podarila skupina za umetnost VITAAA pri društvu za sožitje človeka, narave in prostora avgusta 2019
odprtost za osebno notranjo preobrazbo

IMG_2654-1a

svoboda nenavezanosti

 

geopunkturni krog, posvečen MIRU V BOSNI IN NA SVETU
zavidovići, bosna in hercegovina
avtorji kozmogramov: Marko Pogačnik, Marika Pogačnik,Annette Frederking, Barbara Buttinger-Foerster, Brian Newton, Jan Tajboš, Jana Baraga, Ivana Petan
uravnoteženje ženske in moške energije (Ivana Petan)

uravnoteženje ženske in moške energije

novi prostor/ element zraka, utelešen v hologramu vode (Ivana Petan)

novi prostor: element zraka, utelešen v hologramu vode

 

 

 

2 thoughts on “geokultura / geoculture

  1. divandamir on said:

    Excellent work. I am glad that I meet you …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: