tulipani moga ljeta 2013 / tulipani mojega poletja 2013 / tulips of my summer 2013

mnogocrtje, višeglasje, oblici i svjetlopisi / otk(r)ivanje srca / prijateljska sinergija / knjige umjetnika u jednom primjerku . skupinska razstava .
avtor razstave, oblikovanje in vezava knjig: zoran vidaković
prva otvoritev: 11.10.2013, đurđevac, hrvaška
multilines, multivoices, shapes and photos / disclosing of hearts / friendly synergy / artist’s book . group exhibition . 
author of the exhibition, books design and binding: zoran vidaković
first opening: 11 of october 2013, đurđevac, croatia

cataloque

tulipani moga ljeta 2013 / tulipani mojega poletja 2013 /  tulips of my summer 2013
oblikovanje in vezava knjige: zoran vidaković
keramika in besede: ivana petan
book design and binding: zoran vidaković
ceramics and words: ivana petan
tulipani moga ljeta 2013 . tulipani mojega poletja 2013 . tulips of my summer 2013 – šaputanje pločica . šepetanje ploščic . whispering of the tiles :
svako biće je vulkan, probudi se u svoje vlastito vrijeme
vsako bitje je vulkan, zbudi se ob svojem lastnem času
each being is a volcano, waking up at their own moment
more je ja i ja sam more
morje je jaz in jaz sem morje
the sea is me and i am the sea
alkemija srca daruje čovjeku krila, anđeoska
alkemija srca daruje človeku krila … tista angelov
the alchemy of the heart gives wings to a human being … those of angels
svatko sljedi svoju zvijezdu
vsakdo sledi svoji zvezdi
each and every one is following their own star
ima li išta bez dodira? svaki dodir je zapravo poljubac
ali sploh je kaj brez dotika? vsak dotik je pravzaprav poljub
is there anything without a touch? every touch is actually a kiss
meditacija o japanu
meditacija o japonski
a meditation on japan
vjetar postoji zato, da oblaci mogu plesati
veter obstaja le zato, da lahko oblaki plešejo
the wind exists only for the clouds to dance
hvalospjev lubenici
hvalnica lubenici
ode to a watermelon
ne postoji ni jedno bolje mjesto, kamo bih morala stići.
ne obstaja noben boljši kraj, kamor bi morala prispeti
there is no better place for me to arrive at
moj život ne bi bio isti bez drveća,
moje življenje ne bi bilo isto brez dreves,
my life would not be the same without trees,
kitova …
kitov …
whales…
… i bumbara
… in čmrljev
… and bumblebees
i danas ponovno puše jak vjetar, sad znam da priča o velikim promjenama
danes ponovno piha močan veter, zdaj vem da prinaša glas velikih sprememb
today again, the strong wind is blowing, now i know it is carrying the whisper of big changes
promjeniti perspektivu… nije li jedna najvažnija kvaliteta čovjekovih snaga promjeniti se?
spremeniti perspektivo… ali ni moč spremeniti se ena bistvenih kvalitet človeka?
to change the perspective… isn’t the power of changing one of the essential qualities of a human being?
zagrliti mediteran
objeti mediteran
embracing the mediterranean
kad gledam u nebo, ploveći u posebnom brodu letim među oblacima i zvijezdama
ko gledam v nebo, jadrajoč v posebni barki letim med oblaki in zvezdami
looking at the sky, sailing in the extraordinary boat, i fly amongst the clouds and the stars
tulipan
tulipan
a tulip

 

This entry was published on November 24, 2013 at 11:28 AM. It’s filed under about, gallery, home, work together and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: