HODIM PO TRAVI II / WALKING ON THE GRASS II

HODIM PO TRAVI II
2022, stalna postavitev
Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica
kustosinja Katarina Brešan

Za razliko od prve land art postavitve hodim po travi iz leta 2019, kjer je bilo v parku Grada Kromberk zasajenih več kot 1100 snežno belih, keramičnih rožic, ki jih je bilo nemogoče spregledati, je druga stalna postavitev ne-vidna intervencija v prostor, kjer umetno ustvarjeno iz naravnih materialov želi še tesneje sodelovati z naravo in podariti občutek rasti iz naravnega, kot naravno. Postavitev v dvojno spiralo označuje sodelovanje zračno-vodnega elementa, ki odpira in podpira zavestno-srčne impulze prostora in njenih bitij. Postavitev je minimalistična, z upanjem, da narava v času sooblikuje prostor samega dela.

WALKING ON THE GRASS II
2022, permanent exhibition
Kromberk Castle – Regional Museum Goriški muzej, Nova Gorica
curator Katarina Brešan

Unlike the first land art installation walking on the grass from 2019, where more than 1,100 snow-white ceramic flowers were planted in the park of Kromberk Castle, which were impossible to overlook, the second permanent installation is an in-visible intervention in a space where artificially created from natural materials wishes to cooperate even more closely with nature, and conjure up the feeling of growing from the natural, as if natural. The placement in the double spiral indicates the cooperation of the air-water element, which opens and supports the conscious-heart impulses of space and its beings. The layout is minimalist, with the hope that nature co-shapes the space of the work itself over time.

This entry was published on August 6, 2022 at 9:59 PM. It’s filed under about, home, installations and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

One thought on “HODIM PO TRAVI II / WALKING ON THE GRASS II

  1. Pingback: curriculum vitae | ivana petan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: