hodim po travi / walking on the grass

keramična instalacija, zunanja postavitev, park gradu kromberk, goriški muzej, nova gorica / ceramic installation, land art, the park of kromberk museum, goriški museum, nova gorica, slovenia

postavitev 30.05.-02.06.2019 / the positioning may 30 – june 02, 2019
otvoritev 06.06.2019 / the opening june 06, 2019

 

o instalaciji / about the installation: kustosinja katarina brešan / the curator katarina brešan

 

view SLIDESHOW postavitev/the positioning

view SLIDESHOW otvoritev/the opening

 

 

 

 

nekaj dni po otvoritvi je bila instalacija uničena. s kustosinjo katarino brešan sva se odločili pustiti jo v parku v novem stanju. morda je, z uničenjem njenega esencialnega pomena, instalacija zdaj odstrla še en drugi način delovanja umetnosti v svetu: zrcaljiti je pričela možni izid tiste strani človeškega obstoja, ki je najraje spregledana. in s tem je dana priložnost spoznati posledice odločitev, ki jih ustvarijo naše izbire.

few days after the opening, the installation was demolished. with the curator we decided to still leave it in its new state, in the park. perhaps, by being demolished in its essential meaning, installation begun to show still another aspect of art-work in the world: reflecting the possible results of the side of the human existence nobody wishes to put in the spotlight, and by that, there is given the opportunity for realization of the consequences our choices can create.

kustosinja katarina brešan je ob tem dogodku zapisala / the curator katarina brešan wrote at this event:

V četrtek, 6. junija 2019, smo v parku Gradu Kromberk predstavili instalacijo ljubljanske keramičarke Ivane Petan, ki je pod drevesi »zasadila« več kot 1100 drobnih glinenih cvetlic. Skupaj z umetnico smo se zavedali, da puščamo umetniško delo nezaščiteno, pravzaprav je v tem smislu tudi nastalo. Kot je zapisano v predstavitvenem besedilu, »je instalacija prepuščena naravi in človeku. Čas bo pokazal, kaj se bo z njo zgodilo.« Bili smo pripravljeni na to, da bo delo prej ali slej, na takšen ali drugačen način izginilo. Pričakovali smo postopno propadanje in poškodbe – tudi namerne. V nedeljo popoldan pa smo našli delo popolnoma uničeno. Od njegove postavitve je minil le en teden. Ivana je v parku namreč delala cel prejšnji vikend, od petka do nedelje, pred tem pa je več mesecev v svojem ateljeju izdelovala cvetlice. Pri projektu smo, poleg umetnice, sodelovali še številni drugi muzejski delavci in zunanji sodelavci.

V naših predstavah je bila življenjska doba instalacije le nekoliko daljša. Neznani storilec ali storilci so se nad njim načrtno izživljali in tako v trenutku pometli z delom vseh nas. Tisti, ki smo verjeli, da bo instalacija ostala v parku, smo res naivni. Po drugi strani pa smo večni optimisti, ker verjamemo, da bomo s svojim delom dvignili kulturni nivo. Zato smo se odločili, da bomo kljub razdejanju, ki se je zgodilo, »delo« še nekaj časa pustili na ogled v parku. Kot odraz družbe v kateri živimo.

Kromberk, 11.06.2019
Katarina Brešan

On Thursday, June 6, 2019, in the Kromberk Park, we presented the installation of the ceramist Ivana Petan, who planted more than 1100 small clay flowers under the tree. Together with the artist, we were aware of leaving the artwork unprotected, in fact, the installation was created in this respect – as is stated in the introductory text, “the installation is left to nature and man. Time will show what will happen to it.” We were ready to see the work – sooner or later, in one way or another – disappear, and expecting gradual decay and damage – even intentional. On Sunday afternoon, just a week after its positioning, we found an installation completely destroyed. Ivana was positioning it in the park last weekend, from Friday to Sunday, and before that, she made flowers in her studio for several months. In addition to the artist, a number of other museum workers and co-workers took part in the project.

We did imagine the lifetime of the installation slightly longer. An unknown perpetrator or perpetrators intentionally destroyed it and thus eradicated the work of us all. Those of us who believed that the installation would remain in the park, were really naive. On the other hand, being eternal optimists, we still do believe that our work will raise the cultural level. That is why we decided, despite the devastation that happened, for the “work” to stay in the park for some time. As a reflection of the society we live in.

Kromberk, June 11, 2019
Katarina Brešan

 

 

 

 

This entry was published on June 7, 2019 at 8:30 PM. It’s filed under about, gallery, home, installations and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

One thought on “hodim po travi / walking on the grass

  1. Pingback: curriculum vitae | ivana petan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: