v o d a – fluid života/w a t e r – fluid of life

Međunarodna izložba keramike. Plitvička Jezera. Hrvatska. 08.-16.06.2019
International Ceramics Exhibition. Plitvice Lakes. Croatia. June 08 – 16, 2019


i z j a v a   u m j e t n i c e
Kako bi vodeni prostor Plitvičkih jezera ušao u svoj mir kretanja, tišinu žuborenja, glasnost padanja slapova i nečujnu bujnost prirode, nastala su tri djela. Sa željom obratiti se prostoru i bićima koja u njemu žive, nevidljivo ali odlučujuće važno za iskreno otvaranje i tečnost izvora nastajanja promjena i življenja biti prostora i svih njegovih bića. I s namjerom poduprijeti ono bitno a nevidljivo prostora i pozvati čovjeka na dublju svijest o njegovoj odgovornosti i njegovom utjecaju na ravnotežu cjelovitosti prostora.

a r t i s t   s t a t e m e n t
For the water space of Plitvice Lakes–to lie down into its calmness of motion, the silence of the bubbling, the loud spilling of waterfalls and the inaudible exuberance of nature-the triptych were created with the desire to address the space and beings living there: invisible yet decisively important for the opening of the fluid source, from where the emergence of change and the dwelling of space’s essence and all of its beings arise; and with the intent of supporting that essential invisibleness of its space while inviting our humanness into a deeper awareness of the responsibility and influence defining the wholeness of the space.

 

v i d l j i v i   p r o s t o r
svijesna povezanost s oku vidljivim prostorom, poštovanje prirode, preca i njihove baštine utemeljuje kreativno građenje i život u sadašnjosti koji istovremeno brižno stvara prostor za one što dolaze poslije nas._ABC4746 tekst plitvice
n e v i d l j i v i   p r o s t o r
bića koja nevidljivo našim fizičkim očima žive sa nama u svim smjerovima, sukreiraju život realnosti. putem svijesnog sudjelovanja u horizontalnim odnosima rađa se prostor života u kojemu svaki od nas ima svoje jedinstveno i sveto mjesto._ABC4637 tekst plitvice
s u s r e t   n e d j e l j i v i h   s u p r o t n o s t i
susret očima vidljivog i nevidljivog prostora i njihovih bića putem vode, prepoznate kao biće vode koje upija i prenosi najviše moguće informacija u prostor postojanja, kroz mnoštvo svojih oblika i načina, povezuje cjelinu svijeta i priča sa njom. to što predamo vodi istovremeno odzvanja i teče svijetom._ABC4765tekst plitvice

This entry was published on June 10, 2019 at 9:50 PM. It’s filed under about, gallery, home, installations and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: